HİZMETLERİMİZ

Evrak Toplama

İşlemlerinizin başlatılması için bize ulaştığınız andan itibaren motorlu, yay ve arabalı kuryelerimiz en seri şekilde belgelerin toplanması için yönlendirilir. İlgili evrakların doğru, eksiksiz ve usulüne uygun şekilde kuryelerimize teslimi işlemlerinizin sağlıklı ve hızlı bir şekilde başlatılmasında en önemli faktördür. Bu nedenle operasyon grubumuz ile evraklarınızın alınacağı merkezler arasında gerekli koordinasyon kurulmaktadır.

Operasyon: Beyannamenin Hazırlanması ve Gümrük İdaresine Ulaştırılması

Beyannamenin operasyon yönetmenleri tarafından hazırlanması ile bilgiler Elektronik Veri Transferi (EDI) sistemi ile gümrük idarelerine online ulaştırılmaktadır. Gümrük idarelerindeki gruplarımız beyanname, tescil ve diğer gümrükleme işlemlerini en seri ve güvenilir şekilde yürütür ve işlemi tamamlar. Son aşamada eşyanın güvenilir bir şekilde ve programa uygun olarak sevk edilmesi sağlanır.

Gümrük Mevzuatı ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dış ticarete konu ürünlere ilişkin olarak, izlenmesi gereken yöntemler ve alınması gereken izinler hakkında danışmanlık hizmeti verilir. Ayrıca ithal eidilmek istenen eşya ile ilgili tarafımıza ulaştırdığınız belge ve bilgiler üzerinde yapılan ön araştırmalarla, her türlü izin, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespiti ve maliyet çalışmasını sağlayacak GV, KDV, vb. bildirilmesi danışmanlık hizmetlerimiz arasındadır.

Verilen Hizmetler

 • İhracat İşlemleri
 • İthalat İşlemleri
 • Transit / Aktarma İşlemleri
 • Serbest Bölge İşlemleri
 • Antrepo Hizmetleri
 • Geçici İthalat İşlemleri
 • Kambiyo ve Akreditif Takibi
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi İşlemleri
 • Geçici İthalat Kapsamındaki Teminatların Çözüm İşlemleri
 • Gümrük mevzuatıtakibi